Rezultate

 

Etapa I este formată din următoarele două componente:

Obiectivele avute în vedere în prima parte se referă la realizarea unei analize de necesitate și oportunitate privind dezvoltarea cercetării in domeniul SSA și analiza preliminară pentru proiectarea arhitecturii logice de sistem pentru platforma SSA.

Partea a două își propune să investigheze principalele baze de date astrometrice și să realizeze un studiu tehnic pentru definirea specificațiilor de integrare în platforma SSA.

Activitățile desfășurate în Etapa 1 au fost următoarele:

 

Etapa a II-a

Definire cerinţe, proiectare, implementare și validare platformă distribuită pentru suportul cercetării în domeniul SSA

Platforma distribuită pentru informații SSA

Portal web

Aplicatie web pentru vizualizare elemente orbitale

Cerere brevet pentru sistem monitorizare variatii geomagnetice capabil sa proceseze volume mari de date

 

Dezvoltare capacităţi şi servicii pentru cercetarea şi prognoza vremii spaţiale (SWE)

Monitorizarea si prognoza activității ionosferice

Dezvoltarea procedurilor de obținere a hărților TEC (Total Electron Content) deasupra României:

Dezvoltarea procedurilor de obținere a factorilor de scintilație ionosferică:

Dezvoltarea și implementarea subsistemelor componente ale segmentului de management, control și accesare de date:

Integrarea segmentelor funcționale ale serviciului de monitorizare:

Monitorizarea activității solare

Elaborare software pentru detectarea semi-automata a filamentelor solare

Studiu de fezabilitate privind robotizarea instrumentelor și a cupolei solare

Sistemul de monitorizare, procesare, analiză și prognoză a activității geomagnetice

 

Dezvoltare capacităţi şi servicii pentru cercetarea şi monitorizarea obiectelor spaţiale artificiale (SST)

Achiziţie montura mecanică telescop

Obținere de date observaționale

Calcul de orbite pentru obiecte de tip MEO, GEO, HEO

 

Dezvoltare capacităţi şi servicii pentru monitorizarea corpurilor naturale spaţiale cu potenţial de risc (NEO)

Observații astrometrice și fotometrice - serviciu operațional continuu pentru asteroizi geointersectori și comete.

Calcul orbite

Serviciul național de efemeride

Catalog multianual de evenimente de intrare în atmosferă

Analiza dinamicii geointersectorilor și geometriilor orbitale