Consortiu

CO ROSA: www.rosa.ro

Agenția Spațială Română (ROSA) este o organizație publică independentă mandatată legal de a coordona activitățile de cercetare-dezvoltare legate de spațiu și aeronautică și de a reprezenta Guvernul României la ESA (Agenția Spațială Europeană), UE (comitetele FP, INSPIRE, COPERNICUS, GNSS), ONU (Organizația Națiunilor Unite), GEO (Grupul de Observare a Pământului). Misiunea Agentiei Spatiale Romane (ROSA) este de a promova dezvoltarea proiectelor în domeniul spațial, de a coordona programele de cercetare națională spațială și, ca reprezentant al guvernului, de a promova cooperări internaționale. Agenția Spațială Română are activități de integrare și dezvoltare în domeniul cercetării și tehnologiei spațiale: știința spațială, observarea Terrei, sisteme de navigație prin satelit, dinamica spațială, aplicații spațiale în domeniul agriculturii, managementul dezastrelor, dezvoltare de infrastructură pentru spațiu. ROSA este coordonator și executant în peste 20 de proiecte naționale proprii și a realizat mai mult de 400 de proiecte ca autoritate de program în domeniile AEROSPATIAL și SECURITATE.

 

P1 Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică - ICI București: www.ici.ro

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în InformaticăInformatică - ICI București are misiunea de a oferi excelență științifică și inovare ca suport pentru dezvoltarea societății informaționale bazate pe cunoaștere la nivel național. Principalele domenii tematice ale activității CDI includ: modelare și optimizare avansată, inteligență artificială, cloud computing, bioinformatică, sisteme intensive de date și analiză avansată a datelor, evaluarea calității și utilizabilității sistemelor și serviciilor IT, infrastructuri TIC distribuite, Internetul viitorului și securitate cibernetică, sisteme pentru provocările societale. Personalul de cercetare și dezvoltare este organizat în 3 departamente și include 2 membri ai Academiilor de ramură, 4 câștigători ai premiilor Academiei Române, 3 profesori universitari, 32 de doctoranzi și 11 doctori. În ceea ce privește cooperarea științifică internațională, ICI s-a implicat în peste 30 de proiecte europene de cercetare. ICI editează "Studies in Informatics and Control" (indexat de ISI), "Revista Română pentru Informatică și Automatică" și jurnalul electronic "Advanced Modeling and Optimization”.

 

P2 Institutul Astronomic al Academiei Române: www.astro.ro

Institutul Astronomic al Academiei Romane are o vechime de 107 ani (fondat în aprilie 1908) fiind singurul institut din România cu profil integral astronomic. Misiunea Institutului Astronomic (IAAR) constă în realizarea de cercetări ştiinţifice – observaționale și de modelare teoretică – fundamentale şi avansate, precum şi activităţi conexe (difuzarea rezultatelor cercetărilor efectuate, prin publicaţii, consultanţă, sesiuni ştiinţifice etc.) în domeniul astronomiei (astronomie fundamentală, astrofizică și cosmologie). Activitatea se desfașoară în cele trei observatoare ale IAAR din Bucureşti, Cluj-Napoca şi Timişoara, precum și în stațiile de observație Feleacu și Berthelot. Direcţiile principale de cercetare ale Institutului sunt: fizica solară și a heliosferei, astrofizica corpurilor din Sistemul Solar, astrofizica stelară și exoplanete, astronomie extragalactică și cosmologie, mecanică cerească și astrometrie, istoria, educația și populariazarea astronomiei.

 

P3 Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Observatorul Astronomic Cluj-Napoca: acad-cluj.ro

Filiala din Cluj-Napoca a Academiei Române a luat fiinţă în anul 1949, în contextul restructurărilor care aveau loc atunci la nivelul înaltului for ştiinţific şi de cultură şi al învăţământului superior românesc. Prin activitatea pe care o desfășoară, Filiala din Cluj-Napoca a Academiei Române contribuie la dezvoltarea cunoașterii și la influențarea în sens pozitiv a societății românești. Principala ei misiune constă în cercetarea științifică fundamentală și avansată, pe bază de programe de cercetare înscrise în planurile Academiei Române, precum și în activități conexe (organizarea de doctorate, difuzarea rezultatelor cercetărilor efectuate prin publicații, consultanță, participare și organizare de sesiuni științifice) în următoarele domenii: istorie, arheologie si istoria artei, științe socio-umane, folclor, lingvistică, matematică, geografie, astronomie, speologie și altele. Filiala participă de asemenea la realizarea unor cercetări cu caracter interdisciplinar, în parteneriat cu alte institute din componența Secțiilor de specialitate ale Academiei Române sau cu alți parteneri din țară și străinătate, precum și la conceperea unor capitole din strategia elaborată de Academia Română pentru dezvoltarea României în următorii douăzeci de ani.

 

P4 Institutul de Științe Spațiale-filiala INFLPR: www.spacescienece.ro

Institutul de Științe Spațiale – filiala INFLPR (ISS) desfășoară activități de cercetare fundamentală, cercetare aplicată și dezvoltare tehnologică în mai multe sub-domenii ale domeniului științelor spațiale, cum ar fi raze cosmice de energii înalte si ultraînalte, fizica energiilor înalte, astrofizică, cosmologie, plasme spațiale si magnetometrie, vreme spațiala (SWE), microgravitație si nanosateliți, echipamente si aplicații tehnologice pentru misiuni spațiale, aplicații ale tehnologiilor spațiale pentru beneficiul societății și aplicații GRID si HPC în sprijinul marilor experimente la sol. În prezent, ISS este organizat in 6 laboratoare de CDI însumând un personal de 95 de cercetători. Infrastructura de cercetare este completată de un Centru de Calcul HPC GRID ultramodern si de un Departament de Transfer Tehnologic și Management al Proprietății Intelectuale, iar managementul activităților de CDI este asigurat prin folosirea celor mai noi standarde ERPM. Institutul operează in conformitate cu standardele ISO 9001 pentru managementul calității, si este in proces de implementare a standardelor ISO 27001 si 14001 pentru managementul securității informaționale si respectiv pentru managementul impactului activităților sale asupra mediului.

 

P5 Institutul Geologic al României: www.igr.ro

Institutul Geologic al României reprezintă una dintre cele mai vechi instituţii centrale create de statul român modern. Bazele acestuia au fost puse în anul 1906, şi a avut drept sarcină elaborarea hărţilor geologice unitare la nivel naţional, la diverse scări, în vederea unei cunoaşteri adecvate a caracteristicilor solului şi subsolului naţional. Datele acumulate în toţi aceşti ani, tehnicile de investigare mereu în pas cu timpul şi experienţa câştigată de-a lungul anilor au condus la dezvoltarea continuă a capacităţilor de cercetare, astfel că în momentul de faţă toate aceste atribute fac din Institutul Geologic al României un punct de referinţă pentru domeniul geologiei şi geofizicii din România.

 

P6 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP RA: www.infp.ro/despre-incdfp/

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamântului- INFP, realizează cercetări fundamentale și aplicative în domeniul Ştiinţelor Pământului, sub coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării. INCDFP cuprinde 3 departamente de cercetare-dezvoltare, în care îşi desfăşoară activitatea un număr de 48 de cercetători (dintre care 31 dețin titlul de doctori), la care se adaugă 30 de angajați reprezentând personal tehnic şi 6 studenţi doctoranzi. INCDFP are o vastă experienţă în domeniul cercetării Ştiinţelor Pământului (Fizica Pământului), cu precădere în studiul sursei seismice, seismotectonică, evaluarea hazardului seismic, studiul efectelor locale şi microzonare, inginerie seismică, seismologie neliniară, structura şi dinamica litosferei (măsurători geodezice), măsurători şi analize de date GNSS (provenite de la staţii de referinţă, proprii sau partenere) în studii crustale şi atmosferice, cât şi în evaluarea şi reducerea riscului seismic. Principalele infrastructuri ale INCDFP de interes naţional sunt: reţeaua seismică în timp real (140 staţii), reţeaua de accelerometre, reţeaua GPS/GNSS (27 de staţii), reţeua de infrasunete şi o reţea geo-magnetică în timp real. La acestea se adaugă infrastructura de calcul de înaltă performanţă (HPC) şi arhiva naţională de date seismice. Datele obţinute contribuie la Sistemul de Alarmare Seismică, la calculul automat şi manual a parametrilor cutremurelor (magnitudine, adâncime, coordonate, mecanism focal etc.), la generarea hărţilor de tip ShakeMap (pentru acceleraţie, viteză sau intensitate instrumentală) şi la Sistemul Rapid de Estimare a Pagubelor produse de cutremure în Romania (SeisDaRo).

 

P7 Institutul de Geodinamică "Sabba S. Stefanescu" al Academiei Române - IGGSAR : www.geodin.ro

Institutul de Geodinamica "Sabba S. Stefanescu" al Academiei Române este o instituție publică de cercetare relativ nouă, fondată în 1990. Operează în subordinea Academiei Române. Ca institut al Academiei cercetarea efectuată este de tip cercetare fundamentală. Institutul are 46 de cercetători atestați structurați în 8 departamente, dintre care cel mai mare este departamentul de Câmpuri naturale care are ca scop cercetări legate de conexiunile solar-terestre, și anume activitatea solară cu evenimente eruptive și efectele lor asupra câmpului geomagnetic. Expertiza IGSSAR include geomagnetism și conexiuni Soare-Pământ. În prezent se efectuează observații geomagnetice, analizează condițiile din timpul furtunilor geomagnetice și efectueaza reconstrucții ale câmpului geoelectric indus local.