Informatii generale

Titlu: Capacităţi şi servicii instituţionale pentru cercetarea, monitorizarea şi prognoza riscurilor din spaţiul extraatmosferic

Acronim: SAFESPACE

Cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0266

Numar contract: 16PCCDI/01.03.2018

Autoritatea contractanta: Unitatea Executivă Pentru Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării Dezvoltării și Inovării

Durata proiect: 33 luni (1 martie 2018 – 20 noiembrie 2018)

Valoarea totala a proiectului: 5.287.500 lei

Obiectiv general: Scopul proiectului vizează dezvoltarea capacităţii naţionale de cercetare în domeniul cunoașterii situației spațiale (Space Situational Awareness /SSA), în condiţiile existenţei oportunităţii integrării acesteia în context european, precum şi crearea premiselor pentru punerea în practică a prevederilor legislative privind managementul tipurilor de risc. Prin stimularea potențialului de cercetare în domeniul SSA și conectarea acestuia la inițiativele europene, va putea crește contribuția națională la asigurarea disponibilității pe termen lung a infrastructurii spațiale europene și a celei naționale dependentă de aceasta, a facilităților și a serviciilor esențiale pentru siguranța și securitatea economiei, societății și cetățenilor din țară și din Europa.