Proiecte componente

1. Definire cerinţe, proiectare, implementare și validare platformă distribuită pentru suportul cercetării în domeniul SSA;

2. Dezvoltare capacităţi şi servicii pentru cercetarea şi prognoza vremii spaţiale (SWE);

3. Dezvoltare capacităţi şi servicii pentru cercetarea şi monitorizarea obiectelor spaţiale artificiale (SST);

4. Dezvoltare capacităţi şi servicii pentru monitorizarea corpurilor naturale spaţiale cu potenţial de risc (NEO).