Descriere proiect

Cunoaşterea situaţiei din spaţiul extraatmosferic (Space Situational Awareness – SSA) se referă la capacitatea de a evalua riscurile asociate spaţiului extraatmosferic, la care pot fi supuse mediul biologic, bunurile materiale și infrastructura critică.

În calitate de membru al ESA, România participă la Programul “Space Situational Awareness” începând cu anul 2012, iar din anul 2013 la lucrările Comisiei Europene privind instituirea Cadrului de sprijin pentru supraveghere și urmărire spațială.

În țara noastră există experienţă şi realizări în domeniul SSA, totuși, activitatea de cercetare, monitorizare şi prognoză a situaţiei din spaţiul extraatmosferic, trebuie susţinută, dezvoltată şi concretizată pe plan intern prin servicii şi produse specifice. În prezent, informaţiile şi predicţiile privind eventualele pericole care pot proveni din spaţiu sunt incomplete sau restricţionate, fiind preluate din surse de interes ce emit previziuni cu impact asupra unor zone geografice foarte extinse, iar particularizarea acestora la teritoriul naţional nu este făcută decât pentru anumite cazuri extreme, în majortatea situaţiilor, efectele fiind deja în derulare.

Dezvoltarea capacităţii naţionale de cercetare, monitorizare şi prognoză în domeniul cunoașterii situației spațiale, urmăreşte stimularea calitativă şi cantitativă a potențialului de cercetare în domeniul spaţial din România şi întărirea conexiunilor acestuia cu inițiativele europene şi comunitatea ştiinţifică internaţională. Proiectul SAFESPACE, va avea o vizibilitate relevantă pe plan internaţional, contribuind la asigurarea disponibilității pe termen lung a infrastructurii spațiale naționale în interdependență cu cea europeană, a facilităților și a serviciilor esențiale pentru siguranța și securitatea economiei, societății și cetățenilor din țară și din Europa.